Image

Meeting

Op deze pagina kan je alle praktische informatie vinden over onze meeting.

Deze pagina wordt voortdurend aangepast naar gelang er meer info over de meeting beschikbaar is. Kom dus zeker regelmatig terug voor de laatste informatie.


Locatie

Albert de Smetstraat

9042 Sint-Kruis-Winkel

BELANGRIJKE OPMERKING: gelieve enkel naar de meeting te rijden via de aangeduide route: R4 kennedylaan tot aan kruispunt Sint-Kruis-Winkel dorp en dan via de kattenhoekstraat naar de Albert de Smetstraat. Op die manier kunnen we de verkeersstroom perfect begeleiden en de hinder voor de omwonenden tot een minimum beperken.

Iedere bezoeker en/of deelnemer die de meeting bezoekt wordt geacht het reglement van inwendige orde te hebben gelezen en goedgekeurd.